Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Thông Thụ

Bản Lốc,xã Thông Thụ, huyện Qué phong, tỉnh Nghệ an
0979336424